Rozvrh pro 1.třídu


Žlutá barva značí opakovací lekci.

9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-11:45 12:00-12:45 13:00-13:45 14:00-14:45 15:00-15:45 16:00-16:45 17:00-17:45 18:00-18:45
Pondělí Český jazyk 1 Prvouka 1 - - - - - - -
Úterý Matematika 1 Angličtina 1 - - - - Český jazyk 1 Prvouka 1 -
Středa Český jazyk 1 Informační technologie 1 - - - - Matematika 1 Angličtina 1 -
Čtvrtek Němčina 1 Matematika 1 - - - - Český jazyk 1 Informační technologie 1 -
Pátek - - - - - - Matematika 1 Němčina 1 -

Rozvrh pro 2.třídu


Žlutá barva značí opakovací lekci.

9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-11:45 12:00-12:45 13:00-13:45 14:00-14:45 15:00-15:45 16:00-16:45 17:00-17:45 18:00-18:45
Pondělí Český jazyk 2 Prvouka 2 - - - - - - -
Úterý Matematika 2 Angličtina 2 - - - - Český jazyk 2 Prvouka 2 -
Středa Český jazyk 2 Informační technologie 2 - - - - Matematika 2 Angličtina 2 -
Čtvrtek Němčina 2 Matematika 2 - - - - Český jazyk 2 Informační technologie 2 -
Pátek - - - - - - Matematika 2 Němčina 2 -

Rozvrh pro 3.třídu


Žlutá barva značí opakovací lekci.

9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-11:45 12:00-12:45 13:00-13:45 14:00-14:45 15:00-15:45 16:00-16:45 17:00-17:45 18:00-18:45
Pondělí Český jazyk 3 Prvouka 3 - - - - - - -
Úterý Matematika 3 Angličtina 3 - - - - Český jazyk 3 Prvouka 3 -
Středa Český jazyk 3 Informační technologie 3 - - - - Matematika 3 Angličtina 3 -
Čtvrtek Němčina 3 Matematika 3 - - - - Český jazyk 3 Informační technologie 3 -
Pátek - - - - - - Matematika 3 Němčina 3 -

Rozvrh pro 4.třídu


Žlutá barva značí opakovací lekci.

9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-11:45 12:00-12:45 13:00-13:45 14:00-14:45 15:00-15:45 16:00-16:45 17:00-17:45 18:00-18:45
Pondělí Český jazyk 4 Vlastivěda 4 - - - - - Němčina 4 -
Úterý Matematika 4 Přírodověda 4 - - - - Informační technologie 4 Angličtina 4 -
Středa Informační technologie 4 Angličtina 4 - - - - Matematika 4 Český jazyk 4 -
Čtvrtek Matematika 4 Český jazyk 4 - - - - Matematika 4 Přírodověda 4 -
Pátek - Němčina 4 - - - - Český jazyk 4 Vlastivěda 4 -

Rozvrh pro 5.třídu


Žlutá barva značí opakovací lekci.

9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-11:45 12:00-12:45 13:00-13:45 14:00-14:45 15:00-15:45 16:00-16:45 17:00-17:45 18:00-18:45
Pondělí Český jazyk 5 Vlastivěda 5 - - - - - Němčina 5 -
Úterý Matematika 5 Přírodověda 5 - - - - Informační technologie 5 Angličtina 5 -
Středa Informační technologie 5 Angličtina 5 - - - - Matematika 5 Český jazyk 5 -
Čtvrtek Matematika 5 Český jazyk 5 - - - - Matematika 5 Přírodověda 5 -
Pátek - Němčina 5 - - - - Český jazyk 5 Vlastivěda 5 -

Rozvrh pro 6.třídu


Žlutá barva značí opakovací lekci.

9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-11:45 12:00-12:45 13:00-13:45 14:00-14:45 15:00-15:45 16:00-16:45 17:00-17:45 18:00-18:45
Pondělí Matematika 6 Český jazyk 6 Fyzika 6 Němčina 6 - - - - -
Úterý Angličtina 6 Český jazyk 6 Dějepis 6 Informační technologie 6 - Přírodopis 6 Občanská výchova 6 - -
Středa Zeměpis 6 Přírodopis 6 Občanská výchova 6 - - Angličtina 6 Informační technologie 6 Zeměpis 6 -
Čtvrtek - - - - - Němčina 6 Dějepis 6 Český jazyk 6 -
Pátek - - - - - Matematika 6 Český jazyk 6 Fyzika 6 -

Rozvrh pro 7.třídu


Žlutá barva značí opakovací lekci.

9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-11:45 12:00-12:45 13:00-13:45 14:00-14:45 15:00-15:45 16:00-16:45 17:00-17:45 18:00-18:45
Pondělí Matematika 7 Český jazyk 7 Fyzika 7 Němčina 7 - - - - -
Úterý Angličtina 7 Český jazyk 7 Dějepis 7 Informační technologie 7 - Přírodopis 7 Občanská výchova 7 - -
Středa Zeměpis 7 Přírodopis 7 Občanská výchova 7 - - Angličtina 7 Informační technologie 7 Zeměpis 7 -
Čtvrtek - - - - - Němčina 7 Dějepis 7 Český jazyk 7 -
Pátek - - - - - Matematika 7 Český jazyk 7 Fyzika 7 -

Rozvrh pro 8.třídu


Žlutá barva značí opakovací lekci.

9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-11:45 12:00-12:45 13:00-13:45 14:00-14:45 15:00-15:45 16:00-16:45 17:00-17:45 18:00-18:45
Pondělí Český jazyk 8 Matematika 8 - - - - - - Angličtina 8 Občanská výchova 8
Úterý Dějepis 8 Fyzika 8 Němčina 8 - - - - Chemie 8 Přírodopis 8 Příprava na přijímačky 8
Středa Chemie 8 Přírodopis 8 - - - - - - Zeměpis 8 Informační technologie 8
Čtvrtek Zeměpis 8 Informační technologie 8 - Příprava na přijímačky 8 - - - Dějepis 8 Fyzika 8 Němčina 8
Pátek Angličtina 8 Občanská výchova 8 - - - - - - Český jazyk 8 Matematika 8

Rozvrh pro 9.třídu


Žlutá barva značí opakovací lekci.

9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-11:45 12:00-12:45 13:00-13:45 14:00-14:45 15:00-15:45 16:00-16:45 17:00-17:45 18:00-18:45
Pondělí Český jazyk 9 Matematika 9 - - - - - - Angličtina 9 Občanská výchova 9
Úterý Dějepis 9 Fyzika 9 Němčina 9 - - - - Chemie 9 Přírodopis 9 Příprava na přijímačky 9
Středa Chemie 9 Přírodopis 9 - - - - - - Zeměpis 9 Informační technologie 9
Čtvrtek Zeměpis 9 Informační technologie 9 - Příprava na přijímačky 9 - - - Dějepis 9 Fyzika 9 Němčina 9
Pátek Angličtina 9 Občanská výchova 9 - - - - - - Český jazyk 9 Matematika 9