Jsme vaším spolehlivým partnerem při výuce, doučování, vzdělávání

Chci vědět víc!

Proč my?

Důraz na motivaci při výuce

Motivace a výuka zábavnou formou přináší více ovoce, než sáhodlouhé biflování.

Prioritou pochopení, nikoli výkon

Ve škole je častý tlak na tempo a výkon žáků. My klademe důraz na důkladné pochopení látky.

Propojení s praxí

Nabízíme experimenty, výlety a exkurze v rámci výuky. Věříme, že praktické užití znalostí je klíč k pochopení.

Kdo jsme?

Podporujeme touhu dítěte přirozeně se vzdělávat. Nemusí se bát udělat chybu, ta je součást učení. Výuku přizpůsobíme talentům, specifickým potřebám a zájmům dětí.

Výuka se podobá té na obyčejné základní škole. Každá třída má svůj rozvrh, své učitele, úkoly, testy. Vše ale probíhá online - ať už prověrky na našich webových stránkách, hodiny přes Skype nebo pracovní listy ke stažení.

Každá látka je vysvětlena vždy dvakrát týdně. První hodinu učitel odprezentuje podle rozvrhu, druhá hodina, opakování, je pak pro žáky, kteří látku na poprvé nepochopili, nebo se nemohli dostavit na první. Časy obvykle vychází na dopoledne a odpoledne.

Motivace k učení je pro dítě jeden z faktorů, které určí zda-li ho bude předmět bavit, a zda-li látku pochopí. Proto klademe velký důraz na metody, které jsou v hodinách užívány, aby žáci byli namotivovaní k procvičování a objevování svých dovedností.

Pro děti připravujeme také výlety a exkurze, popřípadě experimenty v online hodinách. Zůčastnit se může každý žák. Věříme, že praktické užití znalostí je klíč k pochopení látky. Zároveň tímto způsobem zprostředováváme dítěti kulturní obohacení.

Víme, že každý se narodil s jinými dispozicemi. Proto se snažíme všemi způsoby podporovat nejen žáky nadané, ale i žáky s individuálními potřebami. Myslíme si, že každý má právo na zábavné vzdělávání, ať už dítě bojuje s jakýmkoli hendikepem.

Všimli jsme si, že základní školy často vyvíjí tlak na tempo a výkon a ignorují tak individuální potřeby žáků. Vysvětlení základního principu látky je velmi důležité k vystavění pevného základu, na kterém se dají stavět nové znalosti. Priorita na pochopení, nikoli na výkon.